Kurumsal

CUREART – Mardin Eczacı Odası Kültür ve Sanat Merkezi

Cure Art; sanatın ruhsal, zihinsel, duygusal ve bedensel iyileştiriciliğine inanan bir kültürel üretim alanıdır. Doğa, kültür, kent ve insan ilişkisine eleştirel bir mesafe ile yaklaşan, yaşamın çoğul ve eşitlikçi yapısını sanatsal üretimlerle ele alan ve bu bağlamda Mardin şehrinin kültürel hafızasına yerleşmek isteyen bir sahadır. Etik ve estetik değerlerin ışığında sanatın farklı disiplinlerine atölyeler ve sergileme alanları açısından sunum imkanları yaratan Cure Art, uzun vadede kentin kültürel kimliğine pozitif etkide bulunmayı hedefler.

Eğitim amaçlı resim, heykel, seramik, müzik, yoga gibi çalışma alanlarının yanı sıra; sergiler, söyleşiler, kısa ve uzun erimli sanatçı ve yazar atölyeleri gibi programları ile entelektüel ve teknik birikime katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Çalışmaları ile toplumun birçok kesimine ulaşmayı hedefleyen Cure Art, bulunduğu Mardin kentinde yaşamın anlam ve değer açısından derinlik kazanması için herkesi kültürel üretime katkıya sunmaya davet etmektedir.