Mişar Art – Söyleşiler

CUREART – Mardin Eczacı Odası Kültür ve Sanat Merkezi

“SANAT KARA, KAPKARA” ZAFER ARACAGÖK

19 MART 2022 C.TESi -17:00

Zafer Aracagök çıkış noktasını Deleuze ve Guattari felsefesinden alan, duyusallık temelinde işitsel ve görsel kavramlar üreten bir düşünür ve beste-bozucudur. Metinsel, işitsel, görsel işlerinde düşünürlerin felsefesinde yer alan olumsuzun gücünü yeniden şekillendirerek güncel sanat ve felsefede bugün artık iyice yer etmiş varlıkbilimsel, olumlayıcı ve ivmeci yaklaşımlara karşı yeni stratejiler üretmektedir. Aracagök Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerde Kıta felsefesi ve sanat kuramı alanlarında dersler vermiş; imge, ritim, rezonans ve gürültü gibi konular üzerine birçok akademik makale ve kitap yayınlamıştır. Son çalışmaları arasında, her ikisi de Punctum Books NYC tarafından yayınlanmış Atopological Trilogy: Deleuze and Guattari (2015) ve Nonconceptual Negativity: Damaged Reflections on Turkey (2019) vardır.


Beste-bozucunun son işleri arasında, 2020’de İtalyan Rizosfera adlı plak şirketince yayınlanan Chaos Variation VII (Obsolete Capitalism ile) adlı plak ve 2021’de Frankfurt bazlı Mille Plateaux adlı plak şirketinden çıkmış Shoedrift vardır. Deneysellikten çok deneyimselliğe önem veren sanatçının ses işlerinde bir kulak zarına sahip olmayan ama herşeyiyle kulak kesilen birey-kaç’ın var(sız)lığı kutlanır.