Drama / Tiyatro Kursu

CUREART – Mardin Eczacı Odası Kültür ve Sanat Merkezi

Tiyatro, bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların sergilemesi amacıyla hazırlanmış gösterilerdir. Farklı bir şekilde duyguların ve olayların hareket ve konuşmalarla anlatılmasıdır. Tiyatro, bir sahne sanatıdır. Tiyatro eseri, olayları oluş yoluyla gösterir.

Tiyatro, toplumun aynada kendini incelemesini talep eden kültürel bir olgudur.

Tiyatronun toplum üzerinde büyük bir etkisi vardır. İzleyicilere duygular, eylemler ve sahnede anlatılan hikaye aracılığıyla insanlık hakkında daha fazla bilgi edinme imkanı verir. Bir teatral prodüksiyonun anlattığı her hikaye ister kendini keşfetme, ister belirli karakterlerin arka planı veya başka herhangi bir nedenle olsun, izleyiciyle şu veya bu şekilde bağlantı kurabilir. Sadece bu da değil, tiyatronun ardındaki yaratıcılık ve ifade, birçok insanın unutamayacağı bir eğlence sunmaktadır. Tiyatro, bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların sergilemesi amacıyla hazırlanmış gösterilerdir. Bu sanat jest ve mimiklerin ön plana çıkmasını amaçlayan bir sanattır. Tiyatro, insanları daha fazla düşünmeye ve konulara farklı yönlerden bakmaya zorlar. İnsanların aydınlanmasına ve sorgulamasına yardımcı olur.